Pogoji poslovanja

1. Sprejem pogojev

Vaša uporaba in dostop do gostovanja spletne predstavitve, spletne predstavitve, orodja za urejanje in drugih storitev (skupno poimenovano 'Storitev'), ki so na voljo na spletni strani in pripadajočih domenah instaweb.si ('Stran') je predmet teh pogojev uporabe ('Pogoji'). Ti Pogoji so celoten dogovor med vami in PROAPP Damjan Kreft s.p. ('PROAPP'). Ti Pogoji veljajo tudi pri uporabi preizkusnega obdobja. Ob uporabi Storitve na kakršen koli način se strinjate in sprejemate te Pogoje. Če uporabljate našo Storitev za podjetje, se strinjate s temi Pogoji v imenu tega podjetja. Če se ne strinjate s temi Pogoji, ne uporabljajte Storitve.

2. Opis storitve

Naša spletna Storitev omogoča registriranim uporabnikom predstavitev, objavljanje in urejanje 'Vsebine' (definirano v razdelku 8). Vse nove funkcije Storitve, vključno z izdajo novih orodij in dizajnov, so predmet teh Pogojev. Za uporabo Storitve morate imeti dostop do interneta, neposredno ali prek naprav, ki imajo dostop do spletnih vsebin, in morate plačati vse stroške, povezane z dostopom do interneta. Dodatno morate zagotoviti vso potrebno opremo za vzpostavitev takšne povezave z internetom, vključno z računalnikom. Storitev lahko vključuje določeno komunikacijo iz naše strani kot so obvestila o vzdrževanju, administrativna sporočila in instaweb newsletter. Ta komunikacija se šteje kot del uporabe Storitve. Do Storitev ne smete dostopati na noben drug način kot preko vmesnika Storitve ('Urejevalnik'), ki vam ga zagotovimo mi.

3. Registracija

Registracija uporabniškega računa za uporabo Storitve se izvede z zahtevkom brezplačnega preizkusa. Zagotoviti morate veljaven elektronski naslov ter druge podatke. Elektronski naslov, vpisan v postopku oddaje zahtevka za brezplačni preizkus, se uporablja za vso nadaljnjo komunikacijo z vami in obveščanje. Geslo za dostop prejmete na vpisan elektronski naslov. Geslo lahko spremenite kadarkoli v Urejevalniku. Vi ste odgovorni za varovanje gesla in vse aktivnosti, ki se dogajajo v okviru vašega uporabniškega računa. Z uporabo Storitve se strinjate, da boste vaše podatke ohranjali resnične, točne. Če predložite podatke, ki so neresnični, netočni ali nepopolni, ali če ima PROAPP utemeljene razloge za sum, da so podatki neresnični, netočni ali nepopolni, lahko začasno suspendiramo ali trajno ukinemo vaš uporabniški račun in zavrnemo vso trenutno uporabo, ali uporabo v prihodnje, Storitve ali katerikoli del Storitve. Posameznikom, mlajšim od 13 let, registracija in uporaba Storitve ni dovoljena.

4. Obvestilo o zasebnosti

Z registracijo, uporabo Storitve in objavo vsebin PROAPP zbere vaše osebne podatke. Ti podatki so ime, elektronski naslov in katerikoli podatki, ki jih objavite v vaši spletni predstavitvi. Vaše geslo je varno shranjeno in kodirano z enosmerno hash funkcijo. PROAPP ne deli, prodaja, posoja ali trguje z osebnimi podatki, zbranimi z uporabo Storitve.

5. Varnost računa in spletne predstavitve

Vi ste odgovorni za ohranjanje varnosti vašega računa in spletne predstavitve, za vse aktivnosti, ki se pojavijo pod računom ali v povezavi s spletno predstavitvijo. Strinjate se, da nas boste takoj pisno obvestili o kakršnikoli nedovoljeni uporabi računa ali kakršnikoli drugih kršitvah varnosti. Mi ne bomo odgovorni za kakršnokoli izgubo ali škodo zaradi vašega neupoštevanja te varnostne obveznosti. Strinjate se, da pod nobenim pogojem ne bomo odgovorni, na kakršen koli način, za vaša dejanja ali opustitve ali dejanja, ali opustitve katere koli tretje osebe, vključno s kakršno koli škodo, ki nastane kot posledica takih dejanj ali opustitev.

6. Lastniške pravice

Storitev, vsa zaupna in lastniška programska oprema uporabljana v povezavi s Storitvijo, Material, vsebina vsebovana v informacijah predstavljenih vam skozi Storitev ter drugi materiali in storitve zagotovljene od PROAPP so v naši lasti.

'Material' pomeni vso zahtevano programsko opremo, informativna besedila, dokumentacijo programske opreme, slike, posnetke, sporočila, dizajn, funkcije, datoteke, dokumente ali druge materiale, bodisi javno objavljene ali posredovane zasebno, kot tudi vsa njihova izpeljana dela.

PROAPP vam daje dovoljenje za uporabo Materialov do te mere, in samo v obsegu, ki je potrebna za dostop in uporabo Storitve v skladu s temi Pogoji. To dovoljenje vam ne dovoljuje shranjevanja, kopiranja, reprodukcije, objavljanja, spreminjanja, nalaganja, prevajanja, najemanja, zakupljanja, posojanja, prodajanja, distribuiranja, prenašanja, prikazovanja, izvajanja obratnega inženiringa, dekodiranja ali drugače poskušati odkriti kakršno koli programsko kodo ali katero koli izvorno kodo, ki se uporablja v ali z Materiali, ali kako drugače razširjati Materiale na kakršen koli drugačen način, kot je izrecno dovoljeno v teh pogojih. Ni dovoljeno prodajati, dodeljevati, podlicencirati, odobravati varnostne interese ali drugače poizkušati prenesti katerokoli dovoljenje iz Storitve ali Materialov, ustvarjati izpeljana dela ali na kakršen koli način komercialno izkoriščati Storitev ali Materiale v celoti ali delno, razen kot je izrecno dovoljeno v teh Pogojih. Kakršna koli uporaba Storitve ali Materialov za katerikoli drug namen, kot je izrecno dovoljeno v tem sporazumu ali brez našega predhodnega pisnega soglasja, je izrecno prepovedano. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno podeljene v teh pogojih.

7. Vaše pravice pri vaši vsebini

PROAPP ne uveljavlja lastništva nad vašo Vsebino, vendar nam dovoljujete gostovanje vaše Vsebine na Storitvi. To dovoljenje obstaja tako dolgo, dokler uporabljate Storitev.

8. Vsebina, pravila ravnanja in obveznosti

Vse informacije, podatki, besedila, programska oprema, glasba, zvoki, fotografije, grafike, videi, sporočila, blago, izdelki, storitve in drugi materiali ('Vsebina'), ki jih objavljate v spletni predstavitvi preko Storitve, je izključno odgovornost osebe od katere ta Vsebina izvira. Odgovorni ste za vso Vsebino, ki jo naložite, objavite, prenesete ali kako drugače ponudite preko Storitve. Mi ne nadzorujemo Vsebine, ki jo objavljate preko Storitve.

Z uporabo Storitve, ste lahko izpostavljeni vsebinam, ki so žaljive, nedostojne ali sporne. Pod nobenim pogojem ne bomo odgovorni za vašo Vsebino ali vsebine katere koli tretje osebe, vključno, vendar ne omejeno na, za kakršne koli napake ali opustitve v vaši Vsebini, ali za kakršno koli izgubo ali škodo kakršne koli vrste, nastalo kot posledica uporabe kakršne koli Vsebine objavljene, prenesene ali kako drugače ponujene preko Storitve. Zavedajte se, da predhodno ne preverjamo Vsebin, ampak imamo pravico (ne pa dolžnost), da zavrnemo, premaknemo ali izbrišemo katero koli Vsebino, ki je na voljo preko Storitve. Imamo tudi pravico odstraniti katero koli Vsebino, ki krši te Pogoje ali je kako drugače sporna po naši lastni presoji. Sami morate oceniti in nositi vsa tveganja povezana z uporabo katere koli Vsebine. Potrjujete in strinjate se, da bomo lahko ohranili Vsebino in lahko tudi razkrili Vsebino, če to zahteva zakonodaja ali v dobri veri, da je tako hranjenje ali razkritje upravičeno potrebno za:
(a) sodelovanje v pravnem postopku;
(b) uveljavljanje teh Pogojev;
(c) odziv na trditve, da katera koli Vsebina krši pravice tretjih oseb;
(d) zaščito naših pravic, lastnine ali osebne varnosti in varnosti naših uporabnikov ter javnosti.

Tehnična obdelava in prenos Storitve, vključno s Vsebino, lahko vključuje:
 • prenose preko različnih omrežij;
 • spremembe za uskladitev in prilagoditev tehničnim zahtevam povezanih omrežij ali naprav.

Ne boste:
 1. nalagali, objavljali, prenašali ali kako drugače dajali na voljo Vsebino:
  • ki je nezakonita, škodljiva, grozeča, žaljiva, nadleguje, obrekljuva, vulgarna, nespodobna, klevetniška, invazivna v zasebnost drugega (za naslov, elektronski naslov, telefonsko številko in druge kontaktne informacije potrebujete pisno soglasje lastnika te informacije), sovražna, rasistična, etično ali kako drugače sporna;
  • za katero nimate pravice za prenos v okviru katerega koli zakona ali v skladu s pogodbenimi ali fiduciarnimi razmerji (kot so notranje informaicje, lastniške in zaupne informacije naučene ali razkrite v okviru delovnega razmerja ali v okviru sporazumov o nerazkrivanju);
  • ki krši katerikoli patent, blagovno znamko, poslovno skritvnost, avtorske pravice, pravice do zasebnosti ali javnosti, ali druge lastniške pravice katere koli osebe (npr. glasba, filmi, slike, e-knjige ali igre za katere si ne lastite pravic);
  • ki je neželena komercialna elektronska pošta ali "spam". To ključuje neetično trženje, oglaševanje ali katero koli drugo prakso, ki je na kakršen koli način povezana s "spam-om", kot je
   • masovno pošiljanje elektronske pošte prejemnikom, ki niso zahtevali elektronskega sporočila od vas ali z lažnim povratnim naslovom;
   • promovirati spletno stran z neprimernimi povezavami, naslovi, opisi;
   • promovirati vašo spletno stran z množično identično objavo na javnih forumih;
  • ki vsebuje viruse, črve, trojanske konje ali katero koli drugo računalniško kodo, datoteke ali programe, ki prekinja, uničuje ali omejuje funkcionalnosti Storitve, programske, strojne ali telekomunikacijske opreme, ali lahko vpliva na zmožnost dostopa do Storitve drugih uporabnikov;
  • ki je namenjena izkoriščanju uporabnikov, kot je "obogatite hitro", "bodite plačani za brskanje", piramidno/večnivojsko trženje ali druge dvomljive sheme;
  • ki je samo za odrasle, kot golota v spolnem kontekstu ali katera koli Vsebina s tematiko za odrasle ali razkriva izpostavljena spolovila;
 2. škodili mladoletnikom na kakršen koli način;
 3. "zalezovali", "nasilno" ali drugače nadlegovali druge;
 4. se izdajali za katero koli osebo ali pravni subjekt, vključno, vendar ne omejeno na, predstavnik PROAPP, vodnik ali gostitelj, ali lažno stanje ali drugače napačno tolmačili svojo povezavo z osebo ali pravnim subjektom;
 5. ponarejali ali drugače manipulirali z identifikatorji, da bi prikrili izvor kater koli Vsebine posredovane prek Storitve;
 6. ovirali ali motili delovanja Storitve ali strežnikov ali omrežij povezanih s Storitvijo, ali kršili zahteve, postopke, politike ali predpise omrežij povezanih s Storitvijo;
 7. nameno ali nenamerno kršili katere koli veljavne lokalne, državne ali tuje zakone ali druge predpise. Ravnati morate v skladu z vsemi veljavnimi zakoni o prenosu tehničnih podatkov izvoženih iz Slovenije ali države v kateri bivate. Če uporabljate Stran, Storitev ali Materiale izven Slovenije, ste izključno odgovorni za skladnost z vsemi veljavnimi zakoni, vključno brez omejitev, pravili glede sprejemljivega vedenja na spletu, zasebnostjo podatkov in z izvoznimi in uvoznimi predpisi drugih držav;
 8. promovirali ali zagotavljali napotkov in informacij o nezakonitih dejavnostih, povzročanju telesnih poškodb ali poškodb zoper katero koli skupino ali posameznika, ali katerem koli dejanju krutosti do živali. To lahko vključuje, brez omejitev, zagotavljanje informacij o sestavi bomb, granat ali drugega orožja ali zažigalnih naprav;
 9. uporabljali Storitve kot storitev posredovanja na drugo spletno stran ali na goljufiv način manipulirali z Google ali drugimi spletnimi iskalniki, Facebook-om ali drugimi socialnimi omrežji;
 10. nagovarjali tretje osebe za gesla ali osebne podatke za identifikacijo za nezakonite namene ali namene lažnega predstavljanja (phishing);
 11. presegali obsega Storitve za katerega ste se prijavili (npr z dostopom in uporabo orodij za katere nimate pravice za uporabo, ali brisali, dodajali ali kako drugače spreminjali vsebine drugih uporabnikov);
 12. uporabljali oglaševanja, ki možno zmanjšuje uporabnost spletne predstavitve;
 13. nalagali datotek katerih edini namen je gostovanje pri nas in uporaba izven spletne predstavitve ustvarjene z uporabo Storitve;
 14. ustvarjali spletne predstavitve, ki ponuja škodljivo uporabniško izkušnjo s programiranje po meri. Primeri vključujejo, vendar niso omejeni na, ekstremne utripajoče oglasne pasice, prekomerno animirano gibanje ali vsebine, ki bi lahko povzročile epileptične napade na nič hudega sluteče obiskovalce;
 15. uporabljali, pod nobenim pogojem, katero koli odprto kodno programsko opremo.

Pridržujemo si pravico, da ukinemo kateri koli račun ali uporabnika, ki je kršil katero koli od zgoraj navedenih prepovedi.

9. Zakup/plačilo

Storitev lahko zakupite za (6) šest, (12) dvanajst ali (24) štiriindvajset mesecev. Pridržujemo si pravico do spremembe cen ali ponujenih paketov storitev kadarkoli. Dovoljujete nam izvajanje katerih koli razumno nujnih preverjanj za potrditev vašega uporabniškega računa in finančnih podatkov.


Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.